Compagnino AB
menu_left Hem menu_sep Produkter menu_sep Historik menu_sep Vanliga frågor menu_sep Kontakta oss

Vanliga frågor & svar

sep

På denna sida kan du hitta svar på de vanligaste frågorna som ställs av användare av Neutro Roberts produkter.

 

Hälsa och säkerhet

1. Vad betyder kliniskt testad?

- Det betyder att produkten har genomgått kliniska tester, d v s undersökningar som bedrivs vid medicinska kliniker av specialiserad medicinsk personal som följer upp standard procedurer av metodiskt utförande.

 

2. Vad betyder dermatologiskt testad?

- Det dermatologiska testet består i att frivilliga personer provar produkten på huden under överinseende av en dermatolog. Eventuella irritationer i huden mäts med standardiserande metoder.

 

3. Vad betyder allergivänlig?

- Det innebär att produkten utformas och testas på ett sätt för att minimera risken för allergier. Även om man inte kan utesluta individuella reaktioner av intolerans kopplade till personliga känsligheter som kan förekomma för någon typ av ämne, även vanliga och ofarliga.

 

4. Kan man göra skönhetsprodukter utan konserveringsmedel?

- Utan skydd kan kosmetika lätt gå till nedbrytning, och det är därför som det är nödvändigt att använda konserveringsmedel som garanterar produktens hållbarhet. Bakterier och svampar kan komma in i produkterna i två etapper:

1. antingen under produktionen, vilket innebär att tillverkaren måste se till att produktionen sker under stora bakteriell - och aseptiska kontroller, precis som Manetti & Roberts gör.

2. eller under användning. Även i detta fall måste tillverkaren ha ett skyddande ämne i produkten, därför används tillsatser med antibakteriell verkan. Bakterier finns även i de renaste badrummen och skulle bakterier eller svampar komma in i produkten skulle den brytas ned och börja lukta illa.

Inte all kosmetika behöver ha konserveringsmedel dock. Det finns vissa typer av sammansättningar som inte kräver att konserveringsmedel tillsätts, t e x produkter som innehåller alkohol, vilket är ett desinfektionsmedel (t e x parfym, aftershave och deodorant) eller produkter som inte innehåller vatten som t e x olja för huden eller fasta tvålar där bakterierna inte kan hitta tillräckligt med vatten för att överleva.

Kosmetiklagen reglerar exakt vilka substanser som får användas som konserveringsmedel och anger även begränsningar i mängd och andra restriktioner.

 

5. Kan man utesluta förekomsten av allergiska reaktioner?

- Innan man släpper produkterna på marknaden kontrolleras både råvarorna och den slutgiltiga produkten noga av Manetti & Roberts, både inom företaget och av externa organ, under kliniska, toxikologiska och kvalitativa tester. Men det är ändå inte möjligt att till 100 % utesluta förekomsten av allergiska reaktioner som kan orsakas av en viss individuell känslighet för någon av ingredienserna.

 

6. Produkternas pålitlighet

- Alla Manetti & Roberts produkter är utformade för maximal känslighet och kompatibilitet med huden. Det är produkter som stå för hög kvalitet och säkerhet. Manetti & Roberts har sedan starten satt känslighet och vård av huden som sitt högsta värde. Innan man släpper någon produkt på marknaden studeras och väljs råvarorna noggrant ut av Manetti & Roberts.

 

Vad står det på etiketten?

1. Vad är skillnaden mellan en deodorant och en antiperspirant?

- Begreppet "deodorant" används ofta för att "kollektivt" beskriva två typer av produkter; de verkliga deodoranterna samt antiperspiranterna. Deodoranterna innehåller antibakteriella medel eller andra specifika ingredienser som gör att transpirationen inte luktar. Förutom den egenskapen minskar antiperspiranterna transpirationen tack vare sina speciella aktiva ingredienser sammansatta av aluminium. På så sätt hålls huden inte bara luktfri men även angenämt torr.

 

2. Har min produkt gått ut? Jag kan inte hitta något bästföredatum.

- Enligt nuvarande lagstiftning om kosmetiska produkter behöver inte utgångsdatum anges om det är mer än 30 månaders hållbarhet. Så är fallet för alla Neutro Roberts produkter där gränsen överskrids kraftigt och de blir aldrig skadliga för huden om de förvaras riktigt.

 

3. Varför är inte innehållsförteckningen skriven på svenska?

- Därför att det finns ett internationellt standardspråk för att namnge kosmetiska ingredienser, INCI ( International Nomenclature Cosmetic Ingredients), och alla kosmetikproducenter i Europa är tvungna att använda det. Detta gör det möjligt att identifiera enskilda ingredienser på ett entydigt sätt samt att fastställa entydiga kriterier kopplade till formulans sammansättning.

 

 

Miljö och ekologi

1. Djurförsök? Nej tack!

- Vi kan bekräfta att Manetti & Roberts inte testar sina produkter på djur. Men inte bara det, deras företagspolicy är att inte göra detta ansvarsfulla beteende till ett säljargument.

 

2. Vad gör Manetti & Roberts för miljön?

- Manetti & Roberts jobbar inte bara produktens säkerhet gentemot användaren utan ägnar stor uppmärksamhet på frågor gällande miljön. Manetti & Roberts har från början åtagit sig att utveckla produkter som inte förorenar under produktionsfasen samt använder formler med ingredienser som är så naturliga och som möjligt. Förpackningarna man använder sig utav är miljövänliga som man lätt kan separera och miljösortera. Man har även åtagit sig att gradvis minska användningen av förpackningsmaterial, att begränsa det till vad som är absolut nödvändigt, för förvaring eller användning av produkten. Och det har gett resultat! Under de senaste 4 åren har det resulterat i en minskning med 30 - 40 % av den plast som användes i förpackningarna. Plasten ersattes av polyeten förpackningar av hög eller medelhög densitet med låg miljöpåverkan, eller med återvinningsbart papper som har ännu lägre miljöpåverkan. För vissa produkter har pappförpackningarna eliminerats helt, vilket innebär att de endast har ett tunt lager skydd. Vikten har reducerats avsevärt och ansträngningar i samma spår fortsätter, bl.a. med främjandet av refill-förpackningar som tillåter återanvändning av pumpen som just är den svåraste delen att återvinna. På en produktionsnivå har man ett tillförlitligt reningssystem med regelbundna kontroller som säkerställer att parametrarna av avloppsvattnet alltid är inom lagen ramar.